Historie van de Oldijk - Ezinge

Voorwoord

Op basis van verhalen van de huidige bewoners en oud-bewoners proberen we de geschiedenis van de Oldijk (en daarmee ook de Zuiderweg) en haar omgeving - zowel de panden als de bewoners, maar ook de landschappelijke ontwikkeling - vast te leggen. Ed Wilschut is ongelofelijk hard bezig om uit oude archieven boven water te krijgen wie wanneer in welk pand aan oldijk woonde.

Veel informatie heeft Ed zelf gehaald uit het archief van de oude gemeente Ezinge (o.a. bevolkingsregisters), de Groninger Archieven en de geboorte-, trouw- en overlijdensregisters. Deze laatste registers werden op bevel van Napoleon in 1811 ingevoerd. Zo kon Napoleon o.a. beter de militaire dienstplicht afdwingen (hij had dan zicht op jonge mannen voor zijn leger) en kon efficiëntere belastingheffing invoeren.
Door het invoeren van de “Burgerlijke Stand” werd via een officieel decreet uitgevaardigd, dat iedereen een unieke achternaam moest hebben. Voordien heette de zoon van Jan Cornelis bijvoorbeeld Cornelis Jans en Klaas Pieters bijvoorbeeld Pieter Klaassens (of Klaassen of Klasen). Het is dus behoorlijk ingewikkeld om vóór de invoering van de Burgerlijke Stand personen te vinden. Vooral in Ezinge, omdat door een brand de kerkelijke registers van een groot deel van de 18de eeuw ontbreken. Maar ook in de Burgerlijke Stand zijn namen lang niet altijd precies hetzelfde.
Heel veel dank zijn we verschuldigd aan Redmer Alma en Gert Schansker, die voor Ed de deuren naar de schatten aan informatie van vóór de 18de eeuw hebben geopend.

Iedereen die een bijdrage wil of kan leveren, nodigen we uit om contact op te nemen. Alles is wat ons betreft welkom; leuke verhalen of anekdotes, (oude) foto's, tekeningen of schilderijen van de omgeving maar ook leuke links.

Mocht je iets in bezit hebben dat voor ons waardevol kan zijn, dan kun je contact met ons opnemen via het "contact" blad rechts bovenin het scherm.

Nieuwtjes