Historie van de Oldijk - Ezinge

Verhalen van Geert Venhuizen van Oldijk 7

Van 1 mei 1915 tot 2 mei 1921 woonde op Oldijk 7 een gezin Venhuizen, Harm Venhuizen met zijn vrouw Allerdina Folkerts en vijf kinderen. Ze waren op 13 mei 1896 in Oldehove getrouwd. Harm was geboren op 13 januari 1867 in Oldehove, zoon van arbeider Jan Jans Venhuizen en Eltje Geerts Stoel uit Niehove. Op het moment van trouwen woonde Harm in Niehove. Allerdina Folkerts was geboren op 13 maart 1872 te Oldehove, dochter van arbeider Jakob Folkerts en Nieske Smit uit Saaksum. Allerdina woonde in Oldehove.Na hun huwelijk vestigden ze zich in Niehove waar hun eerste kinderen werden geboren:

Daarna verhuisde het gezin naar Oldehove, waar de overige kinderen werden geboren:

Voordat ze op Oldijk 7 terecht kwamen woonde het gezin na “Niehove” in het (anno 2021 “verkrotte”) huisje op Barnwerderweg 5 te Oldehove, dat bij de boerderij de Roode Schuur hoort (Barnwerderweg 3, anno 2021 F.A. Bisschop). Daar is in ieder geval Geert geboren. Daarna verhuisden ze naar het “Slanghuuske “aan de dijk tussen Saaksum en de poel bij Schoorsterweg 6. Het is niet duidelijk of het gezin tussen hun verblijf in Niehove en de Barnwerderweg nog elders in Oldehove heeft gewoond en of zoon Jakob geboren is aan de Barnwerderweg of op dat eventuele tussenadres.

Op het moment dat ze de dubbele woning op Oldijk 7 betrokken, woonde in het andere gedeelte van Oldijk 7 het gezin Jan Snip en Grietje Huizenga. Jan Snip was een zoon van arbeider Willem Snip en Tietje de Vries en was geboren op 21 juli 1874 te Opende. Grietje Huizenga was een dochter van arbeider Arend Huizenga en Bauktje Bosklopper en was geboren op 30 november 1879 te Doezum. Ze trouwden op 7 mei 1901 te Grootegast en gingen in Doezum wonen.
Daar kregen ze de volgende kinderen:

Grietje overleed in Oldehove op 2 april 1948 en werd 68 jaar. Jan overleed in hetzelfde jaar op 6 november 1948 in Kommerzijl.

Vermoedelijk woonde het gezin Snip bij aankomst van de familie Venhuizen op Oldijk 7 er met deze 4 kinderen.

Oldijk 7 was op dat moment een arbeiderswoning van Oldijk 10, waar Martinus Popke Ritzema met zijn vrouw Kunny Mulder boerde (zie Oldijk 10 episode “1910-1919 februari 1949 Martinus Popke Ritzema en Kunje Mulder”). Martinus Popke Ritzema was net als het gezin Venhuizen gereformeerd.

Opa vertelt over vroeger

De jongste zoon van Harm Venhuizen en Allerdina Folkerts, Geert Venhuizen, schreef over zijn jeugdherinneringen, die ook over Suttum gaan.

Over de schrijver

Zoals gezegd werd Geert Venhuizen op 26 januari 1909 op Barnwerderweg 5 te Oldehove geboren. Het gezin was zoals gezegd van gereformeerde huize, zodat Geert naar de School met de Bijbel ging toen hij daar oud genoeg voor was. Deze school was in die tijd gevestigd aan de Nieuwestreek, het huidige gebouw van garage Molenheem.


School met de Bijbel (nu garage Molenheem)


Geert Venhuizen, tweede van links op de achterste rij. Foto ter gelegenheid van het afscheid van meester de Groot in 1920 (uit jubileumboek “een school met de Bijbel in Ezinge 1875-2000”)

Geert Venhuizen behaalde in 1927 zijn Akte van bekwaamheid voor onderwijzer en werd eerst boekverkoper, omdat er geen werk was te vinden op scholen. Uiteindelijk kwam hij in 1928 terecht op de School met de Bijbel in Ezinge, eerst als kwekeling en later als assistent onderwijzer en per 1 januari 1930 als onderwijzer in vaste dienst. Hij keerde dus terug naar zijn eigen lagere school.


Geert Venhuizen als onderwijzer op de School met de Bijbel, uiterst rechts op de foto. De onderwijzeres achter meester Damminga met hoed is juf Trijntje Roodbergen, de latere vrouw van Geert (uit jubileumboek “een school met de Bijbel in Ezinge 1875-2000”)

Na deze school in Ezinge verhuisde hij naar Hoogeveen, vanwaar hij op 13 oktober 1932 in Dantumadeel met Trijntje Roodbergen uit Murmerwoude (geb. 4 februari 1905) trouwde. Hij had haar leren kennen op de School met de Bijbel in Ezinge, waar zij “juf” was. Ze vestigden zich daarna op het adres Bentincklaan 87 in Hoogeveen. In 1956 kwam Geert aan het werk op een christelijke school in Amersfoort, waar hij in 1968 zijn 40 jarig ambtsjubileum haalde.


Geert Venhuizen in 1968 (Nederlands Dagblad van 9 november 1968, Delpher)

In Hoogeveen kregen Geert en Trijntje in ieder geval drie kinderen:

Daarna kreeg het echtpaar nog twee dochters.

In Amersfoort (Anton Mauvestraat 4) vierden ze in 1992 nog hun 60 jarig huwelijk.

Trijntje, die zich Nynke was gaan noemen, overleed in Amersfoort op 21 augustus 1994 in Amersfoort.
Geert werd 99 jaar oud en overleed op 19 juli 2008 in Amersfoort. Ze zijn beiden begraven op de begraafplaats Rusthof te Leusden.

De jeugdherinneringen

De in totaal ruim 80 verhalen van Geert werden vrijwel wekelijks gepubliceerd in een rubriek “Opa vertelt over vroeger”, die tussen juni 1981 en juni 1983 verschenen in de krant het “Nederlands dagblad: Gereformeerd gezinsblad”.
Geert lijkt als jongetje geboeid te zijn door alles om hem heen, van een bloeiend plantje tot een vogeltje, van werk op de boerderij, het kopje koffie thuis en van mooie luchten tot wuivend graan. Ook is hij al van jongs af aan bezig met het lezen van kranten en interesseert zich voor vrijwel alles wat hem “geleerd” wordt. Hij was als kind een blij, oprecht en vroom knaapje, die kon genieten van de ”kleine dingen des levens”.
Zijn herinneringen beschrijft hij met veel passie en heel gedetailleerd. Het geeft o.a. een heel mooi beeld van het leven van een rondtrekkend arbeidersgezin op het platteland, het werk op en bij een boerderij, het bezoeken van de School met de Bijbel in Ezinge en het bezoek aan de gereformeerde kerk van Ezinge. En niet in de laatste plaats natuurlijk het leven op Suttum!

Met toestemming van de genoemde krant volgt hieronder een deel van zijn verhalen (overgenomen van Delpher). We beginnen in het huisje Barnwerderweg 5 te Oldehove. Hier en daar is door mij informatie tussen haakjes toegevoegd.

  • Volgende periode