Historie van de Oldijk - Ezinge

1 januari 1987 – 14 juni 2012 Eltjo Hartman en Gea

En zo woonde er weer een heel gezin op Oldijk 6, want naast Eltjo en Gea kwamen ook haar kinderen Mirjam en André Marco op de boerderij wonen. Eltjo en Gea moesten heel wat opknappen om de boerderij in goede staat te brengen. In hun eerste woonjaar aan de Oldijk woedde er een ijzelstorm, die het rieten dak ernstig beschadigde en vijf gaten daarin veroorzaakte. Ook liep door deze storm de toen meer dan honderd jaar oude iep forse schade op, maar hij overleefde het en staat nog altijd dapper bij de boerderij. Deze iep is opgenomen in de lijst van “waardevolle bomen” van de gemeente Winsum:


Uit de lijst van waardevolle bomen gemeente Ezinge

De boom staat zelfs vermeld in het “Landelijk register monumentale bomen”! Bijzonder is ook, dat de boom de houtkap van de 2de Wereldoorlog heeft overleefd. Er was een enorm brandstoftekort. Langs openbare wegen waren al veel bomen “verdwenen”. De gemeente zocht het nu bij de particulieren en maakte in januari 1945 een inventarislijst van bomen, die haars inziens in aanmerking kwamen voor kap t.b.v. brandstof of klompen. Ook ’t Veloatje kwam op deze lijst voor met twee essen, die geschikt leken voor wagenmakershout, maar ook drie adressen op de Oldijk zelf kwamen in aanmerking:

Maar Oldijk 6 met haar toen zo’n 30 jaar oude es ontbrak dus op deze lijst. Overigens stond er wel een kleine vergoeding voor de eigenaar tegenover voor het slopen van de bomen.

In elke ruimte van de boerderij hebben Eltjo en Gea wel wat moeten doen om de bewoonbare staat van het huis en de schuren te verbeteren. In de achterste schuur bouwden zij een extra woning, waar diverse mensen hebben gewoond, waaronder een broer van Eltjo. Ook maakten zij een fitnessruimte in het noordelijke gedeelte van de grote schuur. Na ruim 25 jaar met veel plezier op de Oldijk te hebben gewoond verruilden zij hun mooie plekje voor het wonen in de stad. Op Youtube staat nog altijd een filmpje, wat gemaakt is voor de verkoop van de boerderij.

fragment uit het filmpje op Youtube

Eltjo is nog op zoek naar foto’s van deze episode. Die worden dan later nog aan dit verhaal toegevoegd.