Historie van de Oldijk - Ezinge

4 juli 1983 tot begin 1985 Marten de Vries en Hillegonda Seldenthuis

En dus stond Oldijk 5a weer leeg, Arie Ritzema adverteerde:


Nederlands dagblad van 30 oktober 1982 (Delpher)

Op 27 april 1983 verkocht Arie Ritzema Oldijk 5a aan zijn zoon Martinus. De boerderij had toen een omvang van ca. 20.40.44ha. Het plan was om meer melk te leveren tegen weinig extra kosten. Er werd een melkstal tegen de stal aangebouwd. De helft van de grupstal was omgebouwd tot wachtruimte in de zomer. In de schuur werd een hok gebouwd waar jongvee gehouden kon worden op roosters. Er kwam ook een nieuwe melktank 3300 liter inhoud.

Na ruim een half jaar leegstand werden nieuwe huurders gevonden, Marten de Vries en Hillegonda Seldenthuis uit Haren. Marten de Vries was geboren in Oldehove.


Nederlands dagblad van 15 juli 1983 (Delpher)


Oldijk 5a en 8 rond 1984 (coll. fam. Ritzema)

In juli 1984 slaagde Marten de Vries voor zijn doctoraal examen Theologie aan de Theologische Hogeschool van Kampen. Drie jaar later was het zover, dat hij werd toegelaten om het ambt van predikant in Gereformeerde kerken in Nederland te mogen dienen:


Nederlands dagblad van 31 december 1987 (Delpher)

De vrijgemaakte Gereformeerde kerk in Winsum werd zijn eerste kerk als voorganger.

In januari 1985 werd hun zoon op Oldijk 5a geboren:

Na de geboorte van Klaas vertrokken ze naar Winsum waar in 1986 nog een dochter werd geboren.

  • Volgende periode