Historie van de Oldijk - Ezinge

Ca. 1570 – januari 1575 Claes Hijlckens

Zie ook vorige episode.

Van Claes Hijlckens komen we deze vermelding van de Hoge Justitie Kamer nog tegen, met dank aan Gert Schansker:
“HJK 53, fol. 180, op den 20. septembris 1572
Die heren kennen rechts wegen, dat Claes Hijlckens to Esinge als meijer van Truede Ulgars mijt hoer gesusteren, sal Jacob Roever voer eerst na quota hoere susterdelen een jaer renten na luede sijne segele end breve van sijne onderhebben¬de lanthure betalen, und wes dan bij den meijer noch overensich is, sal he gemelter Jacob Rover end Garbrant Heijnens gelijckelich na groetheit hoere achterstallige renten end schulden overleveren end verrichten”.

Een zeer waarschijnlijke uitleg van Gert Schansker van deze uitspraak van de Hoge Justitie Kamer:
“Jacob Rover en Garbrant Heijnens hebben geld geleend aan naar ik me kan voorstellen Truede Ulgars. En die willen rente.
Claes Hijlckens huurt land van de gezusters Ulger. Van de huur die hij schuldig is aan Truede moet hij de rente betalen aan Jacob en als er dan nog wat over is zal hij voor andere schulden, fifty/fifty aan Jacob en Garbrant de rest van de huur geven”
, aldus Gert Schansker.

Hieruit blijkt, dat de boerderij nog steeds in eigendom is van de familie Ulger, in dit geval de gezusters Ulger. Naar ik aanneem zijn dit zussen van de in de vorige episode genoemde Harmen Ulger.

Claes Hijlckens huurde ook een stuk land van de kerk bij Oldijk 4:
“Claes Hijlckes heeft een gras landes van de kercken liggende ijn sijn heert ende geft toe huijr dijt ijaer lanck van tsoeventich twe emder gulden”

Uit een uitspraak van de Hoge Justitie Kamer van januari 1575 blijkt, dat Claes Hijlckens is overleden, zijn vrouw wordt “pauper” verklaard, of te wel “tot armoede vervallen”:
Lieutenant end hooftmannen mit sijne Mat. rentemr:
Anna sa: Claes Hijltkens wedue tho Esinge pauper vorclaert
(Groninger Archieven, HJK 53, fol. 283v, Op den 22. januarij 1575)

Als Claes Hijlckens dus tot zijn dood is blijven boeren op Oldijk 4, dan klopt de aangegeven periode van deze episode.